Enter your keyword

post

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu do kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach – zgodnie z załączoną specyfikacją.

Formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert