Enter your keyword

post

Nowy Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Nowy Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Termin główny
1. język polski –16 czerwca 2020 r. (wtorek)–godz. 9:00
2. matematyka –17 czerwca 2020 r.(środa) –godz. 9:00
3. język obcy nowożytny –18 czerwca 2020 r.(czwartek) –godz.9:00

Termin dodatkowy
1. język polski –7 lipca 2020 r. (wtorek)–godz. 9:00
2. matematyka –8 lipca 2020 r.(środa) –godz. 9:00
3. język obcy nowożytny –9 lipca 2020 r.(czwartek) –godz.9:00

Więcej o organizacji egzaminu można dowidzieć się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.