Enter your keyword

post

Korzystanie ze świetlicy szkolnej

Rodzice dzieci, którzy chcą aby ich dziecko korzystało z opieki na świetlicy szkolnej (w godzinach pracy świetlicy, 7.00-8.00, 12.30-16.30) są zobowiązani uzupełnienia i dostarczenia karty do 1 września 2020 r. do szkoły. Uzupełnioną kartę należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, przekazać wychowawcy klasy w dniu 1 września 2020 r. lub wrzucić do skrzynki pocztowej, która znajduje się obok wejścia głównego do szkoły.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2020/21