Enter your keyword

post

Konkurs – kalendarz adwentowy „Adventskalender”

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE KALENDARZA ADWENTOWEGO

(„Adventskalender”)

Adresaci konkursu: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej, uczący się języka niemieckiego.

Organizator konkursu: Justyna Radomska, nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyszowcach. 

Cele konkursu:

 • popularyzacja języka niemieckiego,
 • rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec,
 • kształtowanie tolerancji wobec innych kultur,
 • pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych,
 • zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

Opis konkursu:

Kalendarz adwentowy to tradycja, zgodnie z którą dzieci w Niemczech 1 grudnia otrzymują kalendarz z 24 okienkami/przegródkami, zawierającymi drobne niespodzianki. Okienka są ponumerowane i każdego dnia dziecko może otworzyć tylko jedno okienko. Kalendarz ma umilić dzieciom czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

Forma konkursu:

Wykonanie   kalendarza   adwentowego   „Adventskalender”,    uwzględniając   24   okienka/ przegródki/pojemniczkiitp. i ich numerację.

Termin i miejsce składania prac: 

do 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek) Proszę o wysłanie zdjęć kalendarza na dziennik lub bezpośrednio do Pani Justyny Radomskiej na messenger. Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie szkoły. 

Kryteria szczegółowe:

 • dowolna forma plastyczna,
 • każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę,
 • pracę proszę podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą autora.

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność pracy z tematem,
 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
 • estetykę i technikę wykonania pracy.

Postanowienia ogólne:

 • troje uczestników konkursu za zajęcie najwyższych miejsc uzyska dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
 • zdjęcie pracy przechodzi na własność szkoły
 • praca zostanie umieszczona na stronie szkoły, tam też zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
 • przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na jego publikację na stronie szkoły oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 • w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje organizator konkursu.