Enter your keyword

Informacje dla rodziców

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH

Prosimy o zapoznanie się z procedurą.


Informacja dotycząca ubezpieczenia przedszkolaków i uczniów.

Szanowni Rodzice!
Na spotkaniach Rad Rodziców Przedszkola i Szkoły Podstawowej podjęto decyzję o wysokości:
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczniów Szkoły Podstawowej –  50 zł;
Wpłaty należy dokonywać do wychowawców klas. Niezbędne jest złożenie oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych o zapoznaniu z OWU.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Wariant dla szkoły podstawowej


Drodzy Rodzice!
Uczniów Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
Informujemy, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Tyszowcach utworzyła konto bankowe pod nazwą:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tyszowcach,
22 – 630 Tyszowce.
Numer konta bankowego na które można wpłać składkę na komitet rodzicielski:

98 9620 0005 0000 1686 2000 0010  

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę. Rada Rodziców ustaliła wysokość składki w kwocie 30 zł.