Enter your keyword

post

Informacja dotycząca ubezpieczenia przedszkolaków i uczniów

Szanowni Rodzice!
Na spotkaniach Rad Rodziców Przedszkola i Szkoły Podstawowej podjęto decyzję o wysokości:
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczniów Szkoły Podstawowej –  50 zł;
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przedszkolaków – 43 zł.
Wpłaty należy dokonywać do wychowawców klas. Niezbędne jest złożenie oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych o zapoznaniu z OWU.

OWU Szkoła Podstawowa
OWU Przedszkole