Enter your keyword

post

Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty

W 2020 r. egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie na terytorium Polski w terminie głównym:
• język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 120 minut.
• matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 100 minut.
• język obcy nowożytny – język angielski – 18 czerwca 2020 r. godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 90 minut.

CKE ustaliła następujące terminy dodatkowe:
• język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 120 minut.
• matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 100 minut.
• język obcy nowożytny – język angielski – 9 lipca 2020 r. godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 90 minut.
Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, kiedy:
• nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych,
• przerwał albo któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty:
E8-EG-EM-Harmonogram-AKTUALIZACJA
E8-Informacja-AKTUALIZACJA
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów
Materiały pomocnicze do egzaminu ósmoklasisty
Arkusze ćwiczeniowe – egzamin ósmoklasisty
Arkusze próbne egzaminu ósmoklasisty 2020
Zestawy zadań powtórkowych