Enter your keyword

Blog

Warsztaty informatyczne dla uczniów SP

Warsztaty informatyczne dla uczniów SP

I LO im. St. Staszica w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas V -VIII do udziału w warsztatach z programowania i algorytmiki organizowanych przez naszą szkołę. Informacje ogólne    Zapraszamy do udziału w warsztatach z algorytmiki i programowania, przygotowujących do startu w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów (ale także do dalszej nauki w klasach o profilu informatycznym).  Jako szkoła mamy w […]

Rekrutacja do ZSP Tyszowce

Rekrutacja do ZSP Tyszowce

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do szkoły podstawowej i przedszkola. ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA KILIŃSKIEGO WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TYSZOWCACH ZASADY PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TYSZOWCACH

Historia kalendarza adwentowego

Historia kalendarza adwentowego

Początki kalendarza adwentowego sięgają podobno 1851 roku. Kalendarz adwentowy miał wzmacniać radość z oczekiwania na Boże Narodzenie. Już wtedy każdego dnia wieszano w domach obrazek dotyczący świąt i przyjścia na świat Jezusa. Innym wariantem było zapalanie codziennie jednej z 24 świeczek lub skreślanie jednej z 24 kresek narysowanych kredą na drzwiach. W domach katolickich najczęściej […]

Konkurs – kalendarz adwentowy „Adventskalender”

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE KALENDARZA ADWENTOWEGO („Adventskalender”) Adresaci konkursu: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej, uczący się języka niemieckiego. Organizator konkursu: Justyna Radomska, nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyszowcach.  Cele konkursu: popularyzacja języka niemieckiego, rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości, rozwijanie uzdolnień plastycznych, zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji. Opis […]

Informacja dotycząca ubezpieczenia przedszkolaków i uczniów

Szanowni Rodzice!Na spotkaniach Rad Rodziców Przedszkola i Szkoły Podstawowej podjęto decyzję o wysokości:ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczniów Szkoły Podstawowej –  50 zł;ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przedszkolaków – 43 zł.Wpłaty należy dokonywać do wychowawców klas. Niezbędne jest złożenie oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych o zapoznaniu z OWU. OWU Szkoła PodstawowaOWU Przedszkole

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021

Przydział dzieci do poszczególnych klas pierwszych Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach w roku szkolnym 2020/2021 Lista uczniów klasy I a – wychowawca klasy pani Danuta Czuchaj Duda Alan Durkacz Aleksandra Gitner Maciej Jachimek Szymon Januś Hubert Lizun Wiktoria Majder Dawid Sawka Fabian Szczygielska Julia Taranowicz Zofia Torba Franciszek Wiśniewski Kornel Zarębski […]

Zakończenie Roku Szkolnego

Zakończenie Roku Szkolnego

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na panującą pandemię koronawirusa zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas VIII odbędzie się 26 czerwca 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego (przed wejściem do szkoły każdy uczeń powinien zasłonić usta i nos, zdezynfekować ręce oraz zachować dystans): – godz. 9.00 – klasa VIII a – wychowawca Pan Edward Piwko, – […]