Enter your keyword

Blog

Informacja dotycząca ubezpieczenia przedszkolaków i uczniów

Szanowni Rodzice!Na spotkaniach Rad Rodziców Przedszkola i Szkoły Podstawowej podjęto decyzję o wysokości:ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczniów Szkoły Podstawowej –  50 zł;ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przedszkolaków – 43 zł.Wpłaty należy dokonywać do wychowawców klas. Niezbędne jest złożenie oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych o zapoznaniu z OWU. OWU Szkoła PodstawowaOWU Przedszkole

Korzystanie ze świetlicy szkolnej

Rodzice dzieci, którzy chcą aby ich dziecko korzystało z opieki na świetlicy szkolnej (w godzinach pracy świetlicy, 7.00-8.00, 12.30-16.30) są zobowiązani uzupełnienia i dostarczenia karty do 1 września 2020 r. do szkoły. Uzupełnioną kartę należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, przekazać wychowawcy klasy w dniu 1 września 2020 r. lub wrzucić do skrzynki pocztowej, która […]

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu 1 września (wtorek) o godzinie 9.00 w Kościele Parafialnym pw. św. Leonarda w Tyszowcach odbędzie się Msza Święta z okazji Inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2020/2021.Tego samego dnia rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2020/2021. Po Mszy Świętej o godz. 10.00 serdecznie zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas w salach zgodnie z przydziałem obowiązującym od 1 […]

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021

Przydział dzieci do poszczególnych klas pierwszych Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach w roku szkolnym 2020/2021 Lista uczniów klasy I a – wychowawca klasy pani Danuta Czuchaj Duda Alan Durkacz Aleksandra Gitner Maciej Jachimek Szymon Januś Hubert Lizun Wiktoria Majder Dawid Sawka Fabian Szczygielska Julia Taranowicz Zofia Torba Franciszek Wiśniewski Kornel Zarębski […]

Zakończenie Roku Szkolnego

Zakończenie Roku Szkolnego

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na panującą pandemię koronawirusa zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas VIII odbędzie się 26 czerwca 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego (przed wejściem do szkoły każdy uczeń powinien zasłonić usta i nos, zdezynfekować ręce oraz zachować dystans): – godz. 9.00 – klasa VIII a – wychowawca Pan Edward Piwko, – […]

Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty

W 2020 r. egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie na terytorium Polski w terminie głównym:• język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 120 minut.• matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 100 minut.• język obcy nowożytny – język angielski – 18 czerwca 2020 r. […]