Enter your keyword

Blog List Fullwidth

Warsztaty informatyczne dla uczniów SP

Warsztaty informatyczne dla uczniów SP

I LO im. St. Staszica w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas V -VIII do udziału w warsztatach z programowania i algorytmiki organizowanych przez naszą szkołę. Informacje ogólne    Zapraszamy do udziału w warsztatach z algorytmiki i programowania, przygotowujących do startu w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów (ale także do dalszej nauki w klasach o profilu informatycznym).  Jako szkoła mamy w […]

Rekrutacja do ZSP Tyszowce

Rekrutacja do ZSP Tyszowce

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do szkoły podstawowej i przedszkola. ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA KILIŃSKIEGO WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TYSZOWCACH ZASADY PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TYSZOWCACH

Historia kalendarza adwentowego

Historia kalendarza adwentowego

Początki kalendarza adwentowego sięgają podobno 1851 roku. Kalendarz adwentowy miał wzmacniać radość z oczekiwania na Boże Narodzenie. Już wtedy każdego dnia wieszano w domach obrazek dotyczący świąt i przyjścia na świat Jezusa. Innym wariantem było zapalanie codziennie jednej z 24 świeczek lub skreślanie jednej z 24 kresek narysowanych kredą na drzwiach. W domach katolickich najczęściej […]

Konkurs – kalendarz adwentowy „Adventskalender”

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE KALENDARZA ADWENTOWEGO („Adventskalender”) Adresaci konkursu: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej, uczący się języka niemieckiego. Organizator konkursu: Justyna Radomska, nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyszowcach.  Cele konkursu: popularyzacja języka niemieckiego, rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości, rozwijanie uzdolnień plastycznych, zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji. Opis […]

Informacja dotycząca ubezpieczenia przedszkolaków i uczniów

Szanowni Rodzice!Na spotkaniach Rad Rodziców Przedszkola i Szkoły Podstawowej podjęto decyzję o wysokości:ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczniów Szkoły Podstawowej –  50 zł;ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przedszkolaków – 43 zł.Wpłaty należy dokonywać do wychowawców klas. Niezbędne jest złożenie oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych o zapoznaniu z OWU. OWU Szkoła PodstawowaOWU Przedszkole

Korzystanie ze świetlicy szkolnej

Rodzice dzieci, którzy chcą aby ich dziecko korzystało z opieki na świetlicy szkolnej (w godzinach pracy świetlicy, 7.00-8.00, 12.30-16.30) są zobowiązani uzupełnienia i dostarczenia karty do 1 września 2020 r. do szkoły. Uzupełnioną kartę należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, przekazać wychowawcy klasy w dniu 1 września 2020 r. lub wrzucić do skrzynki pocztowej, która […]